• Chương trình đối tác và tài chính

   Chương trình được thực hiện và tài trợ bởi các đối tác bao gồm Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Cơ quan năng lượng Thụy Điển (SEA) và Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA)

   XEM THÊM »

  Định hướng sử dung phụ phẩm cây lúa ở Tỉnh An Giang phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

  • Định hướng sử dung phụ phẩm cây lúa ở Tỉnh An Giang phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

   (Nguyễn Thị Vân Hà1, Đặng Văn Thiện1 & Huỳnh Thị Ngọc Hiền2 -

    Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh1, Công Ty TNHH Môi ...